Obua ile İngiliz Kornosu (English Horn) arasındaki farklar nedir?

Obua ile İngiliz Kornosu (English Horn) arasındaki farklar nedir?

Klasik müzik orkestra yapısında önemli bir nefesli ailesi olan 'woodwind' yani ağaç gövdeli nefesli enstrümanlar perde aralığı itibariyle flütlerden obuaya, klarnet ve fagota uzanan bir yelpazeyle temsil edilir.

 

20. yüzyıl ve devamında ise bu aileye daha egzotik seslere sahip İngiliz kornosu ya da diğer tabirle Cor Anglais ile beraber Pikolo Flüt (Piccolo), Alto Flüt, Kontrbas Klarnet ve Kontra Fagot gibi enstrümanlar da eklendi.

 

Bu enstrümanların kimisi sesi tek veya çift kamış sazın titreşimiyle çıkarırken flüt gibi olanları ise enstrümanın başında tonu üreten bir deliğe sahiptir.

 

 

Obua ve İngiliz kornosu

 

 

Bu makalede ele alınacak iki enstrümana gelirsek; Obua ve İngiliz kornosu çift kamışlı enstrümanlar olarak kabul edilir. Diğer nefesli çalgıların aksine, sesleri birbirine bağlı iki saz kamıştan çıkarırlar. Bu saz kamışlar arasında, sazların titremesine ve ses oluşmasına neden olacak kadar hava üflemesine izin veren dar bir açıklık bulunur.

 

Bu çift kamış, mantarla çevrili, genellikle pirinçten yapılan küçük bir metal boruya sabitlenir. Daha sonra, yeterli sızdırmazlığın sağlandığından emin olmak için bir miktar mantar yağı yardımıyla İngiliz kornosunun veya obuanın boynuna yerleştirilir. Obua veya İngiliz kornosunun üst eklemine girip çıkma hareketi, her iki enstrümanı da akort etme yöntemidir.

 

Obua ve İngiliz kornosu hem görünüm hem ses olarak birbirine benzer enstrümanlardır. Obuanın düz ve genellikle abanoz bir gövdesi vardır. Kamışın diğer ucunda ise küçük bir anahtar bulunur. İngiliz kornosu ise kamış yuvası nedeniyle boynu hafifçe büküktür. Ayrıca, nota aralığı bakımından obuaya göre daha uzundur.

 

Obua, transpoze olmayan enstrümandır. Diğer bir deyişle, bir obua RE notası çalarsa, RE gibi ses çıkarır. Aynısı flüt gibi enstrümanlar, tüm telli ailesi ve bazı pirinç enstrümanlar için de geçerlidir. Orkestral enstrümanların yerini değiştirmek, obuadan beşte bir daha düşük perdeli İngiliz kornosu içerir. Bu durum elde edilen tınıyı koyulaştırırken çift kamış ton kalitesini isteyen ancak belki de daha düşük zenginlikte notalara ihtiyaç duyan besteciler için enstrümanı çekici hale getirir.

 

Enstrümanların transpoze edilmesinin karmaşıklıklarına çok fazla girmeden, bunun anlamı, eğer bir İngiliz kornosu DO notası çalarsa, sondaj perdesi FA olur. Her iki enstrümanın parmakları hemen hemen aynıdır, ancak ortaya çıkan ses farklıdır.

 

Obua ve İngiliz kornosunun tınıları sadece farklı olmakla kalmaz, tahmin edeceğiniz gibi menzilleri de farklılık gösterir. Obua geleneksel olarak Sİ 3'ten A 6'ya kadar olan notaları kapsar. Bu aralığın en uç noktasında, notalar oldukça delici hale gelebilir ve aralarında hızla manevra yapmak herhangi bir icracı için zorlayıcı olabilir.

 

Obua'dan farklı olarak İngiliz kornosu genellikle düşük Sİ flat'e sahip değildir. Bu, "yazılı" aralığını obua ile çok benzer kılar, ancak ses aralığı farklıdır. İngiliz kornosu harika bir şekilde kuluçkaya yatan E3'e kadar uzanır ve iyi bir günde daha az popüler olan C6'ya kadar uzanır. Besteciler İngiliz kornosu serisinin alt ucunu tercih ettikleri için çok sık çalındığını duymanız muhtemel değildir.

 

Enstrümantal tarih boyunca geriye doğru giderken, obua ve kor anglais gibi enstrümanların kökenlerini keşfetmek zor değil. Antik Yunan'a kadar çift kamışlı çalgılar egemendi. O zamanlar, tibia veya aulos üzerinde mükemmel bir performans sergileyen biri olsaydınız, yüksek sosyal rütbenin bir işareti olarak kabul edilirdi; her ikisi de bugünün obuanın öncüsüdür.

 

Müzikal zamanda Ortaçağ dönemine doğru ilerledikçe, Shawm (12. yüzyıldan günümüze kadar Avrupa'da çalınan konik delikli, çift sazlı bir nefesli çalgı) ile karşılaşıyoruz.

 

Müzik tarihi besteciler sayesinde mevcut enstrümanların gelişmesine ve sofistike hale gelmesine neden olmuştur. 17. yüzyılda müzik enstrümanı alanında büyük bir gelişme oldu. Bu dönemde obuayı (hautbois) keşfediyoruz. Hautbois'in doğrudan tiz Shawm'dan türetildiği ve obua olarak bildiğimiz enstrümana çok benzediği kabul edilmektedir.

 

Hautbois'in popülaritesi zamanla arttı ve erken orkestralarda yerleşik bir enstrüman haline geldi. 18. yüzyılda hautbois, Christophe Delusse, Thomas Lot ve Charles Bizey gibi enstrüman üreticilerinin yetenekli elleriyle bugünün obualarına daha yakın olacak şekilde gelişti. Hikâye, temel çalışmada ve enstrümanın deliğinde daha fazla değişiklik yapıldığından onu esnek ve güvenilir bir orkestra ve solo enstrüman haline getirdiği için burada sona ermiyor.

 

Buna karşılık, kor anglais daha sonraki bir gelişmedir. Başlığındaki "İngiliz" kelimesinin kökeni açık değildir, ancak en eski İngiliz kor anglais'lerin 1720 civarında ortaya çıktığı ve yavaş yavaş kardeşi obua ile benzer değişikliklere uğradığı düşünülüyor. Her iki enstrüman da artık dünya çapında değerli toplulukların ve orkestraların üyeleriyle birlikte kendi başlarına tamamen solo enstrümanlar olarak yerleşmiş durumda.

 

Cazkolik.com / 28 Ağustos 2021, Cumartesi

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN


Cazkolik.com

  • Instagram
  • Email

Yorum Yazın

Siz de yorum yazarak programcımıza fikirlerini bildirin. Yorumlar yönetici onayından sonra sitede yayınlanmaktadır. *.