Pandemi sürecinde kültürel sektörlerde çalışanlar açlık sınırının da altında gelire mahkum kaldı

Pandemi sürecinde kültürel sektörlerde çalışanlar açlık sınırının da altında gelire mahkum kaldı

KREKSA Kültür Sanat Araştırmaları, pandemi sürecinde sanatçı ve kültür profesyonellerinin ekonomik olarak ne derece etkilendiğini somut ve güncel verilerle ortaya koymak üzere yeni bir araştırma yaptığını duyurdu.

 

Araştırmaya kültürel sektörlerde bağımsız olarak çalışan sanatçılar, yazarlar, yönetmenler, senaristler, müzisyenler gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 515 kişi katıldı.

 

Araştırma sonuçları tüm bu sanat profesyonellerinin gelir düzeylerinin pandemi döneminde çok keskin bir düşüş gösterdiğini ve ayakta kalabilmek için acil desteğe ihtiyaç duyduklarını rakamlarla ortaya koyuyor.

 

Ankete katılanların çoğu aylık 1.000 TL'nin altında bir gelirle geçinmeye çalıştıklarını belirtti

 

 

Nisan-Mayıs 2021 döneminde müzik, tiyatro, sinema, edebiyat gibi kültürel alanlardan besteci, yazar, editör, senarist, oyuncu, yönetmen, şarkıcı, menajer gibi çeşitli meslek gruplarına mensup toplam 515 kişiyle konuşan şirket, tüm bu meslek gruplarındaki kişilerin aylık ortalama gelirlerinde pandemi döneminde çok keskin bir düşüş olduğunu, bu kişilerin çok büyük bir kısmının aylık 1.000 TL'nin altında gelirlerle geçinmeye çalıştıklarını ve söz konusu sanatçı ve kültür profesyonellerinin kendi imkanlarıyla çok fazla dayanacak güçlerinin kalmadığını çarpıcı verilerle ortaya koyduğunu belirtiyor.

 

Araştırma çıktıları, kültür sanat camiasının bağımsız emekçilerinin acil desteğe ve ekonomik sürdürülebilirliği olan yeni modellere ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Toplumun her kesimini oluşturan bütün bireylerin belki de her gün hayatlarına dokunan sanatın üreticileri ve icracıları, hak ettikleri değeri görmek istiyorlar. Bu araştırma, onların hak ettikleri değeri görmek bir yana dursun, yaşamlarını sürdürebilecek bir ekonomik değeri bile yaratacak durumda olmadıklarını gösteriyor. Kültür sanat sektörü temsilcileri tarafından kamu otoritelerine son bir yıldır sürekli yapılan eylem çağrılarının aciliyeti KREKSA'nın bu araştırmasıyla bir kez daha ortaya konuyor.

 

Araştırmayı yürüten Kültür Politikaları ve Kültür Ekonomisi Uzmanı Dr. Funda LENA araştırma çıktılarını şu şekilde değerlendirdi: "Kültürel sektörler, özellikle de canlı performansa dayalı olan gösteri sanatları ve canlı müzik alanları, doğaları gereği pandemi koşullarından çok etkilendi. Fakat bunun yanı sıra, kültür sanat sektöründe pandemiden önce sürdürülebilir iş modellerinin çeşitli sebeplerle oluşamamış olması, sanatçı ve bağımsız kültür profesyonellerinin birçoğunun sosyal güvencesiz olarak kayıt dışı çalışıyor olmaları, meslek tanımlarının ve mesleki standartların oluşmamış olması ve de örgütlenme eksiklikleri bu alanın pandemiye diğer birçok sektöre göre çok daha hazırlıksız yakalanmasına ve salgın sürecinden çok daha olumsuz etkilenmesine sebep oldu. Bundan sonrası için kültür profesyonellerinin sadece geçici desteklere değil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümlere de ihtiyacı var."

 

Cazkolik.com / 04 Haziran 2021, Cuma

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN


Cazkolik.com

  • Instagram
  • Email

Yorum Yazın

Siz de yorum yazarak programcımıza fikirlerini bildirin. Yorumlar yönetici onayından sonra sitede yayınlanmaktadır. *.