Yirmi bir müzik terapisti müziğin sağlık, terapi, eğitim ve yetiştirme sürecine yönelik olumlu katkılarını analiz etti

Yirmi bir müzik terapisti müziğin sağlık, terapi, eğitim ve yetiştirme sürecine yönelik olumlu katkılarını analiz etti

 

Uluslararası Müzik Terapisi Konferansı 6-7 Kasımda gerçekleşti

 

 

Ulusal ve global perspektifte akademik çalışmalara imza atan 21 müzik terapistinin katıldığı konferansta müziğin sağlık, terapi, eğitim ve yetiştirme sürecine yönelik olumlu katkıları analiz edildi.

 

Müzik terapisi ile şifa bulma teknikleri kültürümüzde önemli geçmişe sahip. Osmanlı Dönemi Edirne II. Bayezid Külliyesi’nde psikolojik rahatsızlıkların müzikle tedavi edildiği, hanende ve sazendelerin külliyelerin şifahanelerinde müzik icra ederek şifa dağıttıkları biliniyor. Müzik makamlarının hastalıklara iyi geldiği de araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Örneğin; Rast makamı felce ve epilepsiye, Rehâvi makamı çocukların baş ağrılarına, hicaz makamı çocuklarda görülen idrar sorunlarına, buselik makamı ise kulunç ağrısı ve göz hastalıklarına iyi geliyor.

 

 

Müzik, ses, ritm, melodi ve armoni birlikteliği

 

 

Dünya Müzik Terapisi Federasyonu, bu noktada müzik terapisini şu şekilde tanımlıyor: “Müzik terapisi kapsamında bir müzik terapisti; danışanının ya da hizmet verdiği grubun fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarına karşılık verebilmeyi hedefler. Danışanların; iletişim, diyalog, öğrenim, mobilizasyon, ifade, organizasyon ve bunlarla ilişkili diğer terapötik amaçlarına yön verebilmek için planlı bir süreçte; müzik veya ses, ritim, melodi ve armoni gibi müzikal unsurlar kullanır.”

 

 

İlk kez Amerika'da kullanıldı

 

 

Müzik terapisinin global arenada ilk 1947 yılında Amerika’da, Michigan Devlet Hastanesi’nde uygulandığı dikkat çekiyor. Müziğin tedavi amaçlı kullanımı ise 1997 yılında yine Amerika’da bir bilim dalı olarak kabul edildi. Müzik terapisi, psikiyatri temelli hastalıklarda 1950’lerden bu yana yoğun biçimde kullanılıyor.

 

 

Farklı bir şifa kaynağı

 

 

Peki, müzik insan bedenine nasıl şifa verir? Müzik; merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarır ve buralardaki gelişmeleri destekler. Müzik depresyon geçiren gençlerde beyni rahatlatıcı, hormon düzensizliklerini hafifletici role de sahip.

 

 

Müzik terapisi nöroloji, kardiloyoloji ve onkoloji gibi klinik alanlarda da kullanılıyor

 

 

Müzik terapisi yöntemi diğer tedavi şekillerinden oldukça farklı. Çünkü ilacı müzik... Geçmişe yönelik veriler analiz edildiğinde psikolojik rahatsızlıklar başta göz hastalıkları, spazmlar, kas ve eklem rahatsızlıkları, yorgunluk, huzursuzluk gibi hastalıkların yanı sıra fiziksel hastalıkların çoğununun tedavisinde müzik terapisinden faydanıldığı gözlemleniyor. Müzik terapisinin bugünkü kullanım alanı ise oldukça geniş… Nöroloji, kardiyoloji, onkoloji, psikiyatri gibi klinik alanlarda ve özel gereksinimli bireylerin tedavisinde tamamlayıcı yöntem olarak kullanılıyor.

 

 

Konferansla, müzik terapisinin etki alanını geniş kitlelere ulaştırmak hedeflendi

 

 

Bu kapsamda; YETEV, Palet Türk Müziği İlkokulu, Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık, IKT LAB, Azerbaycanlı Hekimler Derneği ve More than Doc sponsorluğunda RİFAP tarafından düzenlenen Uluslararası Müzik Terapisi Konferansı müzik terapisinin geniş kitlelere ulaşmasında ve eğitimden sağlığa farklı alanlarda kişisel gelişime yön vermesinde önemli role sahip. 6-7 Kasım tarihleri arasında sabah 10.00’dan akşam 17.30’a kadar online devam eden Uluslararası Müzik Terapisi Konferansı, müzik terapisi alanında ulusal ve global perspektifte akademik çalışmalara imza atan 21 müzik terapistine ev sahipliği yaptı. Aralarında Türk uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu online konferansta katılımcılar; müzik terapisinin tarihinden bu uygulamaların hukuki yönüne, beynin müzikle iletişiminden sağlık alanındaki terapi çalışmalarına kadar pek çok alanda bilgi sahibi oldu.

 

 

21 uzmandan, dikkat çekici 21 sunum

 

 

Uluslararası Müzik Terapisi Konferansı’nda Dr. Anita L. Sawson; ‘Müzik Terapi Mesleğini Geliştirmek’, Natiq Şirinovi; ‘Ritm’, Prof. Dr. Şükrü Torun; ‘Beynin Anahtarı Müzik ve Müzik Terapisinde Müziğin Yeri’, Prof. Dr. Sinan Canan; ‘Beyin ve Müzik’, Dr. Muzaffer Çorlu; ‘Eğitim ve Akademik Başarıda Müzik Dinlemenin ve İcranın Yeri’, Prof. Dr. Bora Büken; ‘Müzik Terapi Uygulamalarının Hukuki Yönü’, Aksana Kavaliova-Moussi; ‘Müzik Terapisi Eğitimlerinin Evrenselliği’, Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz; ‘Müzik Terapinin Tarihi ve Bir Disiplin Olarak Müzik Terapi’, Duygu Duran Orlowski; ‘Almanya’da Müzik Terapi’, Özgür Salur; ‘Müzik Terapi ve Sağlık Alanında Müzik’, Gökhan Altındirek; ‘Müzik Tedavide Frekans Kullanımı’, Dr. Şeyma Çatalgöl; ‘Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Dönemde Müzik Uygulamaları’, Cem Güneri; ‘Anne Karnında Bebeğin Sesinin Kaydedilmesi ve Doğum Sonrası, Kayıt Seslerin ve Frekansların Terapi Amaçlı Kullanımı’, Tahira Karimova; ‘Folklorda Müziğin Tedavi Gücü’, Züleyxa Abdullayeva; ‘Sesin İnsanın Fiziki Bedenine Etkisi,’ Dilara Barçin; ‘Özel Eğitim Sınıflarında Müziğin Gücü’, Dr. Elxan Baylarov; ‘Müzik ve Toplum’, Leyla Baylarova; ‘Ergenlerin Eğitim Motivasyonunun Oluşumuna Müziğin Psikolojik Etkisi’, Dr. Ayla Aksoy Güneri; ‘Sağlık ve Müzikle Terapi’ ve Prof. Dr. Elnara Şafiyeva ise ‘Psikoprofilakside Müziğin Rolü’ içerikli sunumuyla beğeni topladı.

 

Cazkolik.com / 09 Kasım 2021, Salı

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN


Cazkolik.com

  • Instagram
  • Email

Yorum Yazın

Siz de yorum yazarak programcımıza fikirlerini bildirin. Yorumlar yönetici onayından sonra sitede yayınlanmaktadır. *.